1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
تماس با ما
درباره ما
خانه
برترین پروژه ها
شهر شاموت

Powered by ShamotGroup!
© 2010-2014 ShamotGroup!

    	 بررسی دقیق تر اندروید ۴.۴ کیت کت
     

این مقاله بر اساس تجربه شخصی من، پس از دو ماه استفاده از Nexus 5، آخرین گوشی سری Nexus گوگل، نوشته شده است.

ShamotCity! | شهر شاموت!
    		شماره پیامک
    

30005604050607

    	پست الکترونیک
    

Shamot.group@gmail.com

    	شبکه های اجتماعی
    
     
شما گروه شاموت! Shamot.Group@gmail.com
Shamot.Group@yahoo.com
 


برنامه ویدئویی ArmoTechShow!

نشست ویدئویی درباره تکنولوژی

Armo Tech Show
ایرانی ها! پارسی زندگی کنید
ShamotParsiWord!

واژه های پارسی را بشناسید.


بیشتر بخوانید
Shamot! parsi Word
دانشمند دیوانه بودن را آغاز کنید!
ShamotFormulaMaker!

دیگر فرمول های مورد نیاز خود را از یاد نخواهید برد.


بیشتر بخوانید
Shamot! FormulaMaker
	
    	اعضا
    
محمد شاداب آرین مانی



Shamot.NET v2.0- Designed by Mohammad Tahvildary & Aryan Faghihi
  Powered by ShamotGroup!
© 2010-2014 ShamotGroup!





 



برای ادامه راه کوله باری سبک تر نیاز است

پروژه های فعلی گروه شاموت متوقف شدند.





 
logo
Shamot DesignMe!

طراحیتان می کنیم ;)



 

Shamoty Life!

SC!advertisement

YouTubeVimeoAparat



Shamot BlogPad!

ShamotBlogPad! Coming Soon ... موتور 1 ShamotBlogPad! Coming Soon ... موتور 2 ShamotBlogPad! Coming Soon ... امکانات اضافه ShamotBlogPad! Coming Soon ... طراحی قالب
وبلاگ نویس ها عاشق BlogPad می شوند...
ShamotCity!
شهر شاموت مکانیست که می توانید با گروه شاموت زندگی کنید.